Verkeersregelaars


Maatwerk evenementveiligheid, ook het verkeersmanagement is daar een cruciaal onderdeel van. Evenementen hebben vaak te maken met een grote toestroom van (gemotoriseerd) verkeer, hierbij is goed verkeersmanagement van groot belang. Bij grote evenement kunnen parkeerwachten ingezet worden om de doorstroom te kunnen bevorderen en bezoeker vlot naar het evenement te begeleiden. DVS & SSG stelt samen het mobiliteitsplan op en indien nodig worden verkeersborden, afzettingen en omleidingen geplaatst. Beroepsverkeersregelaars die in bezit van zijn van de juiste aanstellingspapieren staan klaar om het evenement op een juiste wijze te begeleiden.

DVS staat voor maatwerk veiligheid op evenementen en bied een compleet pakket aan, elke discipline een eigen specialist. Allemaal ingespeeld op elkaar door samenwerking op hoog niveau, met maar een doel, een veilig en gezellig evenement.